Radiologia

RTG – w diagnostyce stomatologicznej najczęściej wykonuje się zdjęcia zębowe, które ukazują od jednego do kilku zębów. Do ich wykonania posługuję się systemem radiowizjografii (RVG) – jest to najnowocześniejszy sposób obrazowania zębów wykorzystujący technikę cyfrową.

Niesie to ze sobą wiele zalet, min:

  • zmniejszenie dawki promieniowania 8-9krotnie w porównaniu z tradycyjnym zdjęciem na kliszy rentgenowskiej

  • gotowy obraz jest widoczny na ekranie komputera już po 2-3 sekundach