Zasady gwarancji

Wypełnienia

 • gwarancja 1 rok – w przypadku uzupełnienia wszystkich braków zębowych (czyli braku przeciążeń) oraz zachowania prawidłowej higieny
 • w przypadku konieczności przeleczenia kanałowego zęba w krótkim czasie po jego wypełnieniu (do jednego miesiąca leczenia) pacjent ponosi koszty wyłącznie leczenia kanałowego (wypełnienie zakładamy w ramach gwarancji)
 • wypełnienia w zębach mlecznych 3 m-ce
 • w przypadku występowania bruksizmu okres gwarancji jest ustalany indywidualnie przez lekarza
 • Gwarancja nie obejmuje wypełnień zakładanych na życzenie pacjenta, gdy lekarz zaleca inną odbudowę ze względu na rozległość ubytku.

Gwarancja na prace protetyczne

Prace protetyczne stałe

 • wkłady koronowo-korzeniowe – 1 rok
 • korony, mosty, licówki mocowane na zębach własnych – 2 lata
 • korony / mosty mocowane na implantach – 5 lat

Protezy ruchome

 • całkowite – 1 rok
 • szkieletowe – 2 lata

Czas gwarancji jest liczony od dnia oddania pracy Pacjentowi. Gwarancja nie obejmuje zębów własnych Pacjenta, na których osadzono uzupełnienie protetyczne.

Warunki gwarancji

 • jednym z podstawowych warunków skorzystania z gwarancji jest obowiązek przestrzegania wizyt kontrolnych i profesjonalnych higienizacji (skaling, piaskowanie) RAZ NA PÓŁ ROKU
 • zakończenie całkowitego planu leczenia zaplanowanego przez lekarza
 • utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej
 • brak jakiejkolwiek ingerencji obcej w wykonywaną pracę protetyczną
 • jeżeli Pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej posiada inne braki zębowe gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków w okresie do 6 m-cy.

Gwarancja nie obejmuje

 • prac tymczasowych (korony i mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe)
 • prac przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a która została wykonana na życzenie pacjenta
 • leczenia cząstkowego przy niepodjęciu lub niedokończeniu kompleksowego leczenia stomatologicznego
 • samodzielnie przez Pacjenta lub w innym gabinecie naprawianych prac protetycznych

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istnieniu schorzenia ogólnego mającego wpływ na stan jamy ustnej (np. Osteoporoza, cukrzyca, epilepsja, nikotynizm)
 • nieszczęśliwych wypadków (urazów mechanicznych)
 • bruksizmu