Implanty

Implanty

Implant jest to niewielka śrubka zastępująca korzeń utraconego zęba.

Implanty wykonane są z tytanu, który jest materiałem w pełni tolerowanym przez ludzki organizm. Ponadto jest on bardzo wytrzymały – jest w stanie znieść wszystkie siły jakie powstają przy żuciu czy gryzieniu.

Do zakotwiczonego w kości implantu mocowana jest korona porcelanowa. Implant wraz z koroną protetyczną w pełni odtwarzają utracony ząb.

Od czasu zabiegu implantacji do założenia korony musi upłynąć pewien okres czasu, podczas którego dojdzie do silnego połączenia implantu z kością. Ten czas zależy od wielu czynników. Jeśli odtwarzany był ząb żuchwy czekamy zwykle 3 miesiące, jeśli szczęk i- 6 miesięcy. W sytuacji gdy wykonywana była odbudowa kości, czas ten może ulec wydłużeniu nawet do roku.

Na ten przejściowy okres Pacjent otrzymuje uzupełnienie tymczasowe, więc brak zęba nie jest widoczny.

Implanty umożliwiają nam wykonanie wielu rozwiązań protetycznych:

  • pojedyncza korona na implancie – w przypadku utraty jednego zęba
  • most na implantach – gdy brakuje kilku zębów
  • odtworzenie całego łuku zębowego w przypadku utraty wszystkich zębów – możliwe jest wykonanie uzupełnienia mocowanego na stałe w jamie ustnej
  • implanty wykorzystywane są jako forma zamocowania (ustabilizowania) protezy całkowitej u Pacjentów, którzy mają problem z ruchomością tych protez w jamie ustnej. Wykonanie konstrukcji na 2 – 4 implantach rozwiązuje ten problem.
Implanty

Zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu implantacji odbywa się po wykonaniu:

  • wywiadu lekarskiego
  • badania klinicznego
  • oceny zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej
  • ocenie badan ogólnomedycznych

Sam zabieg wszczepienia implantu NIE jest bolesny. Jest on wykonywany w miejscowym znieczuleniu. Po zabiegu Pacjent otrzymuje na piśmie szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

Dolegliwości jakie mogą wystąpić po zabiegu implantacji zwykle nie są większe jak te po usunięciu zęba