Endodoncja

Endodoncja

Endodoncja (leczenie kanałowe)

Leczenie kanałowe wykonywane jest w przypadku nieodwracalnego zapalenia nerwu. W takim przypadku należy usunąć z kanału korzeniowego resztki nerwu i bakterie.

Następnie kanał korzeniowy jest oczyszczany i poszerzany w sposób mechaniczno-chemiczny.

Dokonywany jest elektroniczny pomiar długości kanału przy pomocy specjalnego urządzenia.

Kolejnym etapem jest bardzo dokładne wypełnienie systemu korzeniowego kanału głównego ale i też niewidocznych i niedostępnych kanałów bocznych.

Na końcu wykonywane jest zdjęcie radiologiczne pozwalające upewnić się o prawidłowości procesu leczenia.