RTG

~ zdjęcie 1 zęba – 30 zł

PROFILAKTYKA I HIGIENA

~ przegląd jamy ustnej i konsultacja -50 zł

~ usunięcie kamienia (scaling ) – 70 zł (za jeden łuk zębowy)

– 120-150 zł (za wszystkie zęby)

~ piaskowanie- 120-150 zł

~ lakowanie bruzd – 40 zł

~ lakierowanie ( lakierem lub pianką z fluorem) – 100 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

~ znieczulenie komputerowe The Wand – 30 zł

~ wypełnienie ubytku materiałem kompozytowym

› małe – 120 zł

› średnie – 150 zł

› duże – 170 zł

~ wypełnienie ząbka mlecznego- 80 zł

-zatrucie ząbka mlecznego -50 zł

~ opatrunek leczniczy (tlenek cynku z eugenolem) – 100 zł

ENDODONCJA/ LECZENIE KANAŁOWE

~ dewitalizacja / ekstyrpacja w znieczuleniu (rtg + znieczulenie) – 130zł

~ leczenie kanałowe pierwszorazowe: ząb 1 – kanałowy – 300zł

~ leczenie kanałowe pierwszorazowe: ząb 2 – kanałowy – 400zł

~ leczenie kanałowe pierwszorazowe: ząb 3 – kanałowy – 500zł

~ leczenie kanałowe pierwszorazowe: ząb 4 – kanałowy – 600zł

~ leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 1 – kanałowy – 400zł

~ leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 2 – kanałowy – 500zł

~ leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 3 – kanałowy – 600zł

~ leczenie kanałowe powtórne (reendo): ząb 4 – kanałowy – 700zł

~ leczenie kanałowe pod mikroskopem- dodatkowo 100 zł za każdy kanał

WYBIELANIE

~ nocne (nakładkowe) – 600 zł

~ natychmiastowe (w gabinecie) – 600 zł

~ wybielanie zębów martwych – 100 zł pierwsza wizyta

– 50 zł wymiana wkładki

PROTETYKA

KORONY

› korona porcelanowa na metalu nieszlachetnym – 650 zł

› korona porcelanowa na tytanie – 900 zł

› korona pełnoceramiczna – 1200 zł

› korona tymczasowa przygotowana bezpośrednio w gabinecie – 50 zł

› korona tymczasowa długoczasowa wykonana w laboratorium (akrylowa)- 200 zł

>korona teleskopowa-1200 zł

>podparcie szklane w moście- 1200 zł

>cementowanie korony wykonanej poza gabinetem – 100 zł

LICÓWKI:

~ licówka porcelanowa – 1200 zł

~ licówka kompozytowa – 300 zł

INLAY/ONLAY:

» kompozytowy – 500 zł

» porcelanowy – 800 zł

PROTEZY:

~ proteza akrylowa całkowita (jeden łuk) – 1000 zł

~ proteza akrylowa częściowa (4-8 zębów) – 800 zł

~ mikro proteza (1-3 zębów) – 400 zł

~ siatka wzmacniajaca do protezy-100zł

~ proteza szkieletowa:

› metalowa – 1500 zł

›acetalowa – 1500 zł

> szynoproteza – 1600 zł

-proteza szkieletowa oparta na zasuwach (+cena koron)- 2500 zł

-proteza szkieletowa oparta na teleskopach (+cena teleskopów)- 2500 zł

~proteza natychmiastowa tymczasowa – 500 zł

~ podścielenie protezy – 250 zł

~ naprawa protezy – 120 zł jeden element(np. sklejenie)

– 150 zł dwa elementy (np. sklejenie+ dostawienie zęba)

~ wkład koronowo -korzeniowy tytanowy – 150 zł

~ wkład koronowo -korzeniowy z włókna szklanego – 200 zł

~ pin okołomiazgowy -50 zł

~ nakładka(szyna) do wybielania – 250 zł

~ szyna relaksacyjna-250zł

CHIRURGIA

»w cenie zabiegu jest znieczulenie«

~ usunięcie zęba jednokorzeniowego (zęby przednie) – 100 zł

~ usunięcie zęba wielokorzeniowego (zęby boczne) – 150 zł

~ chirurgiczne usunięcie zęba(najczęściej ósmego) – 350-450 zł

~ usunięcie ząbka mlecznego – 80 zł

~ szycie zębodołu – 50 zł

~ resekcja wierzchołka korzenia – 400 zł

~ podcięcie wędzidełka – 200 zł

~ opatrunek chirurgiczny – 50zł

~ hemisekcja – 200 zł

~ nacięcie ropnia z założeniem sączka-120 zł

IMPLANTOLOGIA

~ wszczepienie implantu- 2500 zł

~ korona na implancie- 2000-3000 zł (w zależności od materiału z jakiego wykonana jest korona)

~ podniesienie dna zatoki szczękowej- 2000-5000 zł

~ odbudowa kości – 1000-2500 zł ( w zależności od ilości zużytego biomateriału)

ORTODONCJA

~konsultacja- 50 zł ( analiza modeli gipsowych, foto,analiza zdjęć RTG, plan leczenie z wyceną)

~ pobranie wycisków pod modele ortodontyczne – 70 zł

~ aparat stały:

› zamki metalowe (jeden łuk) – 1600 zł

› zamki metalowe samoligaturujące (jeden łuk) – 2500 zł

› zamki ceramiczne (jeden łuk) – 2500 zł

~ aparat ruchomy:

>jednoszczękowy -600 zł

>dwuszczękowy-800 zł

>twin-block-1000 zł

~ wizyta kontrolna:

› aparat ruchomy – 50 zł

› aparat stały:

~ wizyta kontrolna z aparatem stałym 120 zł

~ aparat grubołukowy (GH,QH,BH, łuk językowy) – 500-700 zł

~ mikroimplant ortodontyczny -500 zł

~zdjęcie aparatu + retencja (szyna lub stały retainer) – 400 zł

~ maska twarzowa-400 zł

~ aparat do poszerzania szczęki ( Haas,Hyrax )-800 zł

PERIODONTOLOGIA

~ kiretaż:

-zamknięty-50 zł od zęba

-otwarty-150 zł od zęba

~ szynowanie zębów rozchwianych szyną z włókna szklanego (za 1 ząb)- 100 zł

~ dostawienie brakującego zęba na taśmie z włókna szklanego bez szlifowania zębów sąsiednich- 600 zł